Xado Racing Luxury 10W40

369,000 

Danh mục:
Cấp độ nhớt

SEA 10W40

Dung tích

1 L

Gốc dầu nhớt

Dầu nhớt gốc Ester