Xado Luxury Drive 5W40

335,000 

Cấp độ nhớt

SEA 5W40

Dung tích

1 L

Gốc dầu nhớt

Dầu nhớt tổng hợp