Voltronic Granturismo XM Scooter Racing

389,000 

Cấp độ nhớt

SEA 5W40

Dung tích

800 ML

Gốc dầu nhớt

Dầu nhớt gốc Ester