Liqui Moly 5W30 Molygen

285,000 

Cấp độ nhớt

SEA 5W30

Dung tích

1 L

Gốc dầu nhớt

Dầu nhớt tổng hợp